Een ontmoeting ?

Deze ontmoeting heeft als doel de banden tussen de verschillende burgerinitiatieven en de lokale actoren die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Gewest te versterken m.b.t. Brusselse projecten rond duurzame ontwikkeling, die exclusief door de burgercollectieven worden gedragen. 

 Waarover gaat het? Over collectieve moestuinen of composthopen, “zero afval”-projecten, initiatieven rond duurzame voeding, projecten bestemd om de mobiliteit te verbeteren, het energieverbruik te optimaliseren, de ontwikkeling van de biodiversiteit in de stad te bevorderen, enz. Maar het gaat ook om het ontmoeten van initiatieven van verschillende sectoren (milieu, maar ook sociale cohesie, gezondheid,…).

Waar en wanneer ?

Op 13 mei 2017 van 9u30 tot 18u
BEL Brussels – Thurn&Taxis
Havenlaan 86c/3002
1000 Brussel
Zie Toegangsplan

Met wie ?

Burgers, collectieven, verenigingen, institutionele actoren

Op het programma

Het programma van de dag zal de voorstelling van diverse initiatieven om de ontmoeting, de oprichting van een netwerk te bevorderen, combineren met een wederzijdse uitwisseling van praktijken en knowhow.   

Ook zal het debat worden geopend over de relatie tussen overheden, verenigingen, initiatieven en actoren op het terrein, met als doel de governance (financiering, actiewijzen, …) te laten evolueren.

Raadpleeg hier het gedetailleerde programma

 

Schrijft u in !

Om deel te nemen aan de bijeenkomst of om een conversatietafel tijdens het Forum voor te stellen: klik hier